ÁSZF

Light Bulb on EmojiOne 2.1

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Mindenség Kft. mint Szolgáltató által üzemeltetett webáruház (www.tenmagvegan.hu) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal és Szolgáltató honlapján (www.tenmagvegan.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. A webáruház működésével, megrendelési, szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi linkről: ÁSZF

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Mindenség Kft.

A szolgáltató székhelye: 4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 52. C-D

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@tenmagvegan.hu

Cégjegyzékszáma:15-09-080891

Adószáma: 24399689-2-15

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-146059/2018

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Cégbíróság

Telefonszáma: 0670/ 632-57-11

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Giganet Internetszolgáltató Kft.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. fsz.

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire, valamint A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályaira. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szabályzat 2016. március tizenegyedikétől hatályos és visszavonásig alkalmazandó. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, a módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva, a nyitó oldalon és/vagy e-mailben tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének használatával a Felhasználó elfogadja a Szerződés módosítását. Felhasználó (látogató, vagy regisztrált felhasználó egyaránt) a honlap használatával elfogadja, hogy ránézve valamennyi vonatkozó szabályozás automatikusan érvényes, egyben a használat megkezdésével elfogadja jelen szerződés feltételeit is.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE

A webáruházban található termékek kizárólag online úton vásárolhatóak meg. A termékek ára tartalmazza az Áfát, a csomagolási költségeket, azonban a házhozszállítás díját nem.

A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. Amennyiben a webáruházban nyilvánvalóan téves ár kerül feltüntetésre valamelyik termék mellett (pl. gépelési hibából fakadó téves megjelenítés miatt irreálisan alacsony ár, pl. 1 Forint vagy 0 Forint), úgy Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott terméket annak valós árán értékesíti, nem köteles a terméket a hibás áron leszállítani. Felhasználó ez esetben szabadon gyakorolhatja elállási jogát.

RENDELÉS MENETE

A Vásárló (regisztrált, vagy nem regisztrált felhasználó) a megvásárolni kívánt termék(ek) kiválasztásával, azok darabszámának megadásával, a kosárba helyezést követően, a szállítási és számlázási adatok megadásával, a szállítási mód és a fizetés módjának kiválasztásával megrendelést adhat le. A Kosár tartalma megnevezésű lapon részletesen megtekinthetőek a kosárban lévő kiválasztott termékek, mennyiség és ár szerint. A kiválasztott termékek listájának módosítására, törlésére, az adatbeviteli hibák kijavítására, vagy újabb termék hozzáadására a megrendelési folyamatos során mindvégig lehetőség van. További termékek kiválasztása a Folytassa a vásárlást gombra kattintva válik lehetővé.

A rendelés befejezéséhez a kívánt fizetési mód kiválasztása szükséges. A Megrendelés megjegyzések mezőben plusz információk megadására van lehetőség. A megrendelt termék(ek) teljes ára és minden kapcsolódó költség megtekinthető, beleértve a szállítási költséget is. A megrendelés az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a Megrendelés gombra történő kattintással válik befejezetté. Amennyiben a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja a megrendelést, létrejön az adásvételi szerződés, melynek értelmében a Vásárló a vételár kiegyenlítésére, a Szolgáltató a megrendelt termék leszállítására köteles, a Vásárló azonban a jelen szerződésben részletezettek szerint gyakorolhatja elállási jogát is.

A Szolgáltató a vásárlásról visszaigazolást küld, ése-számlát állít ki.

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

A szolgáltató webáruház köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni, azaz erről a Felhasználó egy visszaigazoló e-mail formájában értesül. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató várhatóan a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül szállíttatja ki a megrendelt terméke(ke)t, illetve biztosítja azok személyes átvételét. A visszaigazolásban megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű, a Szolgáltatónak a szerződés teljesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:220.§ (1) bekezdése értelmében 30 nap áll rendelkezésére.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában külön nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy akár a már visszaigazolt megrendelés esetén is – részben vagy egészben - elálljon a szerződéstől, és visszautasítsa a megrendelés teljesítését. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

FIZETÉSI MÓDOK

Szolgáltató a következő fizetési opciókat kínálja:

Utánvétel

A megrendelt termékek teljes értékét készpénzben kell kifizetni azok átvételét követően. Ez a fizetési mód csak magyarországi megrendelések esetén elérhető.

Online fizetés - Paypall

A PayPal rendszerrel biztonságos módon, online egyenlítheti ki a megrendelt áru ellenértékét a rendelkezésére álló egyenlegének terhére. A PayPal rendszer keretében csak egyszer szükséges megadni a kártya adatait, ezt követően azok a PayPal szerveren mentésre és biztonságos tárolásra kerülnek. A PayPal szerveren lehetőség van előzetes regisztráció nélküli fizetésre is a hitelkártyája számának és adatainak megadásával.

Online fizetés - CIB bank bankkártyás fizetési módszere

A tenmagvegan.hu a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A tenmagvegan.hu a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a tenmagvegan.hu nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a tenmag.hu oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.

Szállítás módja és díjai:

GLS Futárszolgálattal az alábbi, tájékoztató jellegű kiszállítási feltételek szerint:

Magyarország: várhatóan 1-2 napon belül

0 Forint - 12.000 Forint közötti értékben történő megrendelés esetén alkalmanként : 990 Ft 11.900 Forint feletti rendelés esetén a kiszállítás ingyenes.

Utánvéttel történő fizetés esetén a szállítás esetleges díjához + 250 Forint adódik hozzá

Szlovákia; Ausztria; Románia:várhatóan 1-2 napon belül

A kiszállítás díja a rendelés értékétől függetlenül 2.900 Forint

Svájc, Németország, Hollandia, Belgium, Lengyelország: várhatóan 3-5 napon belül

A kiszállítás díja a rendelés értékétől függetlenül 4.400 Forint

A kiszállítás díja a rendelés értékétől függetlenül 7.300 Forint

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Felhasználó a szerződéskötés napja és a teljesítés napja között is gyakorolhatja elállási jogát.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó (Vásárló) vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Felhasználó akkor gyakorolja határidőben elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Ennek jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap kitöltésével), vagy telefonon.

Postai úton írásban történő jelzés esetén a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonos jelzés esetén pedig annak időpontját. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való jelzést fogad el a Szolgáltató.A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

Ön internetes oldalunkon is [www.tenmagvegan.hu] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

Az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát postán, vagy elektronikus úton az alábbi címre küldheti el:

Mindenség Kft. 4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 52. C-D

Email: info@tenmagvegan.hu

Telefonszám: +36 70 632 5711

Az elállási jog gyakorlásakor a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból fakadó anyagi kár megtérítését. Amennyiben Felhasználó a terméket nem rendeltetésszerűen használja, úgy az ebből eredő károk megtérítése őt terheli!

A Vásárló kötelezi magát, hogy elállás esetén a sértetlen terméket az elállás közlésétől számított 14 napon belül, adatainak pontos megjelölésével, saját költségén visszaküldi a következő címre:

Mindenség Kft. 4405 Nyíregyháza, Tünde u.19

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi a terméket.

Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa megvásárolt áru értékét beleértve a kiszállítási díjat is. kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza címünkre)

Címzett: Mindenség Kft., 4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 52. C-D

Email: info@tenmagvegan.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben sem:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

PANASZKEZELÉS

A Felhasználó és a Szolgáltató elsődlegesen békés úton próbálják meg vitás ügyüket rendezni.

Amennyiben Felhasználónak panasza van, úgy közvetlenül fordulhat a Szolgáltatóhoz e-mailben, telefonon, vagy postai úton az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Mindenség Kft.

Székhely: 4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 52. C-D

Telefonszám: +36 70 632 5711

Email: info@tenmagvegan.hu

A szóbeli panaszt Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és megkísérli rendezni. Ha a vásárló a panasz kezelését nem találja megfelelőnek, vagy azonnali intézkedés nem lehetséges, úgy a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, melyben az üggyel kapcsolatos álláspontját rögzíti. Ennek egy másolati példánya a vásárlót illeti.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchényi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Az eljárás kérelemre indul és ingyenes. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó nyilatkozzon, hogy az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelte a panaszügy rendezését. A kérelmet a Békéltető Testület Elnökéhez írásban kell benyújtani. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja és döntést hoz a fogyasztói jogok költségkímélő és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében.

Panaszával fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

Amennyiben Felhasználó és Szolgáltató vitás ügyét megegyezéssel nem tudja rendezni és peresíteni kívánja, úgy jelen szerződésben kikötik a Nyíregyházi Törvényszék (4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2. ) kizárólagos illetékességét.

Vegyes Rendelkezések

A http://tenmagvegan.hu weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely része érvénytelenné válik, az nem érinti a fennmaradó részei érvényességét.

Ha a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti valamelyik jogát nem gyakorolja, az nem tekinthető a jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak kifejezett írásbeli nyilatkozattal válik érvényessé.

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.